Lad robotterne arbejde for dig. Vi bekæmper Excel i regnskabsafslutningen

Jan Hallerup, Statsautoriseret revisor og direktør, taler om hvordan automatik gør hverdagen nemmere.

 • Bogføringsrobot – konteringsrobot
 • Bankrobot – gør at banken altid stemmer reel time
 • Momsrobot – gør at momsen stemmer og momssandsynliggørelsen er udført for dig
 • Med e-Regnskab styrer din kunde hverdagen, med
  • Bilagsgodkendelse
  • Nem betaling
  • Aftalestyring
  • Tilbud
  • Tidsregistrering
  • Fakturering
  • Planlægning
  • Lager
  • Løn
  • Dashboard
  • Bilagsanmodning
  • Automatisering af værdiansættelse af igangværende arbejder
 • Med e-Regnskab styre du økonomien, med
  • Nem rykning af debitorer
  • Omposterer med et klik
  • Opret postering direkte fra en konto
  • Automatisering af periodisering
  • Automatisering af bogføring af skyldig løn og feriepengeforpligtelser
  • Automatisering af lønafstemning
  • Automatisering af anlægskartotek